DENİZLİ'DE DOKTORLAR İŞ BIRAKTI!

Denizli’de doktorlar iş bıraktı. Yeni yasa tasarısını eleştiren Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, “Yapmayı amaçladığını iddia ettiği iyileştirmelerin yanına bile yaklaşamayan, daha çok performans, daha çok özel hasta mantığına dayanan, çalışma barışını ve sağlığın bütünsel organizasyonunu daha çok bozmaya aday bir yasa tasarısı” dedi.

  • 15 Haziran 2022 - 13:27
  • 841

Denizli’de doktorlar, iş bıraktı. Tüm Türkiye’de uygulanan iş bırakma eylemi kapsamında, grevi destekleyen sendika ve STK’lar bir araya gelerek basın toplantısı yaptı. Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın açıklamasına Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, Denizli Diş Hekimleri Odası Başkanı Musa Akyol ve STK ile sendika temsilcileri katıldı.


Grup adına basın açıklaması yapan Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, “Uzun zamandır sağlık alanında yaşanan sorunları, sistemin aksayan yönlerini, çalışanların ve hizmet alanların yaşadığı güçlükleri kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Zaman zaman meslek örgütlerimizin ve sendikalarımızın öncülüğünde iş bırakma eylemleri veya mitingler düzenliyoruz. Ama ne yazık ki sağlık sisteminde bir sorun olduğunu bütün vatandaşlarımız anladığı halde, karar vericilerin anlamadığını veya anlamak istemediğini görüyoruz. Ortaya konan tedbirlerin yetersiz ve kamuoyunu oyalamaya dönük yaklaşımlardan ibaret olduğunu izliyoruz.


BUGÜN YENİDEN İŞ BIRAKIYORUZ

Bu yüzden bugün geniş katılımla bir kez daha iş bırakıyoruz. Çünkü bugün yüce meclisimizin önüne bir yasa tasarısı kondu. Yapmayı amaçladığını iddia ettiği iyileştirmelerin yanına bile yaklaşamayan, daha çok performans, daha çok özel hasta mantığına dayanan, çalışma barışını ve sağlığın bütünsel organizasyonunu daha çok bozmaya aday bir yasa tasarısı. Bu yasa tasarısı hekim odaklı olduğu için bu konunun üzerinde özellikle durmak istiyoruz. Son zamanlarda üzerinde tartışılan ve meclisimiz tarafından kabul edilen şiddet ve malpraktis ile ilgili kanunların konunun tarafları ile diyalog oluşturmadan hazırlanmasında olduğu gibi bugün gündemde olan kanun tasarısı da diyalogdan uzak bir sürecin sonucunda hazırlanmıştır. Özlük hakları ile ilgili Aralık ayındaki kanun teklifinin bile gerisinde, yetersiz bir düzenleme yaparak konuyu yine performans sistemi üzerinden çözmeye çalışmaktadır. Aile hekimlerinin sözleşme yönetmeliğinden kaynaklanan ve defalarca iletilen sorunları ile ilgili tek bir düzenleme yoktur. Bu durum kabul edilebilir değildir” dedi.