BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI EYLEMDE: SGK'DA AĞIR İŞ YÜKÜNE SON!

Büro Emekçileri Sendikasının çağrısıyla bir araya gelen SGK emekçileri; insanca yaşayacak ücret, ikramiye ve 3600 ek gösterge başta olmak üzere talepleri için Denizli’de basın açıklaması düzenledi.

  • 23 Mart 2023 - 16:58
  • Son Güncelleme : 23 Mart 2023 - 18:20

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) çalışan emekçiler EYT düzenlemesi kapsamında iş yüklerinin arttığını, açlık sınırında ücretlere mahkum edildiklerini söyleyerek Denizli’de eylem yaptı.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) emeklilik işlemleri nedeniyle artan iş yükü ve yoğunluğuna karşı iş bırakma kararı aldı. BES Denizli Şubesi SGK Denizli İl Müdürlüğü'nde iş bırakarak eylem yaptı. Eylemde basın açıklamasını yapan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Denizli Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Özden, mobing haline gelen ağır iş yükü altında ezildiklerini dile getirdi. Ersoy Özden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Bilindiği gibi ülkemiz gerek ekonomik anlamda gittikçe derinleşen bir çöküntüye sürüklenirken aynı zamanda yaşanan deprem nedeniyle de büyük yıkım/yıkımlarla uğraşmaktadır. Ancak ekonomide yaşanan çöküntü, iktidar mensuplarının iddia ettikleri biçimiyle “dış güçlerin” bir büyük oyununu olmadığı gibi, deprem sonrasında yaşanan bu büyük dram da tamamen bir doğa olayına veya kader planına bağlanamaz, bağlanmamladır. Biz emekçiler biliyoruz ve bir kez daha altını çizerek söylüyoruz; yaşanan ekonomik çöküntünün sebebi, iktidarın geniş halk kesimlerinin daha çok yoksullaşmasını tercih etmesi ve kendi yandaş sermaye gruplarına sermaye/servet aktarmasıdır. Yine deprem felaketi sonucunda yaşananlar, günübirlik seçim kazanmak amacıyla çıkarılan imar afları, denetlenmeyen yapılaşma, göz yumulan imar yolsuzluk ekonomisidir. Bu yanlış ekonomik/imar rant ekonomisinin bizlere yaşattığı bu ağır mağduriyeti asla kabul etmiyoruz.   Yaşadığımız bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için daha fazla mücadele edeceğimizi ve sorumlularının da bağımsız yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağımızı bu vesile ile kamuoyu ile paylaşıyoruz.

“SOSYAL GÜVENLİK EMEKÇİLERİ AĞIR BİR ANGARYAYLA BAŞ BAŞA BIRAKILMIŞ DURUMDA”

Sosyal Güvenlik Emekçileri bu ekonomik ortamda kamuda en az ücret alarak yoksul yaşamaya mahkum edilmenin yanında birde artık mobbing haline gelen ağır iş yükü ile baş etmeye çalışmaktadır. 

Yine büyük bir felaket olarak yaşanan 1999 depremi fırsat bilinerek, bizlerinde içinde bulunduğu sendikaların yoğun itirazına rağmen çıkarılan emeklilik düzenlemesinin yarattığı yaş mağduriyetini gidermek için çıkarılan ve hiçbir yapısal düzenleme ve önlem alınmamdan alelacele uygulamaya konulan düzenleme neticesinde Sosyal Güvenlik Emekçileri ağır bir angaryayla baş başa bırakılmış durumdadır.

“AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARINA ARTIK YETER DİYORUZ!”

Yasal düzenleme daha kamuoyu ile paylaşılmadan Sosyal Güvenlik Merkezlerinin önünde hizmet borçlanması talebiyle uzun kuyruklar oluşturmuştur. Bugün gelinen nokta itibarıyla Sosyal Güvenlik Emekçileri normal iş yükünü katbekat aşan bir iş yüküyle baş başa bırakılmıştır. 

Bu yoğunluğun mevcut personelle karşılanmasının mümkün olmadığını ve başta Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere kurum yetkililerini acil yeni personel alımı yapmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde artık hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde sürekli çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirilmesinin mümkün olmadığının altını bir kez daha çizerek bu ağır çalışma koşullarına ARTIK YETER! diyoruz. 

“3600 EK GÖSTERGE KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILARAK BİR DARBE DE BURADAN YEDİK”

Sosyal Güvenlik Emekçilerini bu ağır iş yükü ile baş başa bırakanlar, Soysal Güvenlik Emekçilerinin geçmişten bugüne yaşadıkları ekonomik kayıtlarını görmezden gelmeye devam etmektedirler. 

Bilindiği gibi kamuda tasarruf deyince ilk akla gelen kamu çalışanların mevcut haklarını kısıtlamak akla gelmektedir. Bunun en çarpıcı örneği 2012 yılında yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden SGK Emekçilerinin almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemeler sözde “eşit işe eşit ücret” adı altında kaldırılması ve ilgili kanun hükmünde kararnamenin mali hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen; ikramiye ve ek ödemelerin çalışanlara ödenmemesidir. 

Sosyal Güvenlik Emekçilerinin geçmişe dönük bu mağduriyetlerinin yanına bir de, 3600 ek gösterge düzenlemesi dışında tutularak kapsam dışı bırakılması olmuştur. Çıkarılan yasada SGK Emekçisi görülmemiş, 3600 ek gösterge kapsamı dışında bırakılarak bir darbe de buradan yemiştir. 

“BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Kimi kurumlarda iş yoğunluğu nedeniyle farklı isimler altında ek ödemeler yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı, Sağlık Bakanlığı çalışanları için döner sermaye ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nda ek ders ücretleri, Belediye çalışanlarına denge tazminatı gibi... SGK, doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup, Mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz:

Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz!

Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz!

Aynı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!

Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!

Bugünlük eylemimizi sonlandırırken, kurum çalışanların haklı taleplerinin kalıcı bir kazanıma dönüşmesi için, yetki alanımızda bulunan bütün sendikaların yan yana gelerek birlikte mücadele etmesin önemsiyor ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. İnanıyoruz ki, bizlerin birlikte, yan yana mücadele etmesi, haklı taleplerimizin kazanıma dönüşmesine katkı sunacaktır” 

Yorumlar (1)

  1. Ahmet SARIASLAN
    • 23 Mart 2023 - 18:47

    SGK çalışanlarının bugünkü eylemi salt kendi haklarını almak için değildir. Aynı zamanda SGK'de işi olan tüm vatandaşlarımızın işlerinin daha hızlı ve yerinde görülmesine de yöneliktir. Bildiğimiz kadarıyla EYT için başvuru sayısı sadece Denizli'de 30.00