TMMOB DENİZLİ: HAKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN MÜCADELEYE!

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaparak mühendislerin sorun ve taleplerini dile getirerek mücadele çağrısı yaptı. Basın açıklamasını TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Sarıca okudu.

  • 14 Eylül 2023 - 14:29
  • Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 - 14:34

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının toplum ve ülkenin gelişimi için çalışıp ürettiğini ifade eden Sarıca, "Cumhuriyet’in 100. yılına geldiğimizde mühendislik, mimarlık ve şehir planlama başta olmak üzere birçok alanda büyük ve köklü sorunlar hayatımızı kuşatmıştır. Plansızlık, üretimsizlik, işsizlik, yoksulluk, güvencesizlik, açlık ve sefalet koşulları ülkemizi teslim almıştır. 1980’li yıllardan itibaren imalat sektöründe başlayan özelleştirme dalgasıyla, kamuya ve halka ait olan varlıklarımız devletin elinden çıkarılarak sermayenin dizginsiz sömürüsüne ve yağmasına açılmıştır. 1985 yılından itibaren hız kazanan program çerçevesinde, günümüze kadar 183 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış/devir işlemi yapılmış, bu kuruluşlardan 171’inde hiç kamu payı kalmamıştır. Ülkemiz daha da fazla dışa bağımlı hale getirilmiştir. Devlet tarafından sunulması gereken teknik hizmetler piyasalaştırılmış ve serbest piyasa ekonomisinin insafına terk edilmiştir" dedi.

"YÜZ BİNLERİN AKLINDA 'BOŞUNA MI OKUDUK' SORUSU"

Daha fazla önem verilmesi gereken mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerinin birer prosedür haline getirildiğini belirten Sarıca, genç mühendis ve mimarların koşullarına değindi. Mühendis, mimar ve şehir plancıları açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakıldığını dile getiren Sarıca, "Ücretli çalışan meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı asgari ücret düzeyinde ücretlere çalıştırılmaktadır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hakları erimiş, kamuda istihdam giderek daralmıştır. Emekli meslektaşlarımız, üstlendikleri tüm önemli ve kritik görevlerden yüz akıyla çıkmayı başarmışken, mesleklerini bir ömür boyu ifa etmişken bugünlerini yoksulluk ve geçim sıkıntısı teslim almıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancısı adayı pek çok genç, ülkemizin geleceğine dair umutlarını kaybetmek üzeredir. İşsizlik oranı yüzde 40’ları aşmıştır. Yeni mezun meslektaşlarımızın iş bulma süreleri 18 aya kadar uzamıştır. Meslektaşlarımız yoğun işsizlik sonucu geçimlerini sağlayabilmek için meslek dışı işlere yönelmekte, tezgâhtarlık, garsonluk, kuryelik gibi işlerde çalışmaktadır. Yüz binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinde “boşuna mı okuduk!” sorusu belirginleşmektedir" ifadelerini kullandı.

"MÜHENDİSİ KORUYAN PROTOKOL VE YÖNETMELİKLER İKTİDARIN MÜDAHALESİ İLE İPTAL EDİLDİ"

Tüm bu olumsuzlukların üzerine siyasi iktidarın TMMOB ve bağlı odalara karşı düşmanca tutumu da sözlerine ekleyen Sarıca sözlerini şöyle sürdürdü; "Bilindiği üzere TMMOB’nin yetkileri yıllar içerisinde parça parça koparıldı,  elimizden alındı. Geçtiğimiz aylarda ücretli çalışan üyelerimizin asgari ücretini belirleme yetkimiz de elimizden alındı. SGK ile yapılan ücret denetimi protokolü gereği 2012 yılından bu yana belirlemekte olduğumuz mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti, belli ki sermaye çevrelerini ve iktidarı rahatsız etmiştir. Gelişen baskılar sonucu SGK önce protokolün içini boşaltmak istemiş ardından da 2017 yılında protokolü tek taraflı olarak feshetmiştir. Bu müdahaleye rağmen TMMOB ve Odalarımız ücretli çalışan meslektaşlarımızı korumak amacıyla yönetmeliklerimiz gereği asgari ücret belirlemeye devam etmiştir. En son geldiğimiz aşamada siyasi iktidarın müdahalesi sonucu açılan davalarla ilgili yönetmeliklerimiz geçtiğimiz aylarda iptal edilmiş, bu yetkimiz de elimizden alınmıştır. Böylece, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları mağdur edilmiş, serbest piyasanın acımasız sömürüsü karşısında korumasız bırakılmıştır."

"TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI VE HALKIMIZI OMUZ OMUZA MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Tüm emekçilerin sorunlarının giderek arttığına dikkat çeken Sarıca şu sözlerle mücadele çağrısı yaptı; "Sorunlarımızın, ülkemizin ve halkımızın sorunlarından bağımsız olmadığının bilincindeyiz. Mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların daha da büyüyeceğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizin okumuş çocukları olarak Cumhuriyetin ikinci asrında, eşitlik ve özgürlük temelinde, üreten, sanayileşen, gelişen ve hakça bölüşen bir ülkeyi inşa etmek için seferber oluyoruz. 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Dayanışma Gününde tüm illerde sokağa çıkacak ve devamında örgütlü gücümüz ile mücadeleyi büyüteceğiz. Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz!"