DENİZLİ'NİN İMAR SORUNLARINA DAİR MİMARLAR ODASI'NDAN ÇAĞRI

TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Basın Açıklaması: "Kentimizin İmar Sorunlarına Dair Çağrı"

  • 27 Kasım 2023 - 19:06
  • Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 - 19:15

Türkiye Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu, Denizli sınırları içinde yaşanan projeye aykırı imalat ve kaçak kat yapımlarının artışını endişeyle izlediğini belirten yazılı bir basın açıklaması yayınladı. 

Yönetim kurulunun yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında şunlar dile getirildi:

Yapım süreci, birçok paydaşı ve aşamayı içermektedir ve bu sürecin en önemli aktörlerinden biri de mimarlardır. Mimarlar Odası ve TMMOB'ye bağlı odalar, uygulama projelerinin yönetmeliklere uygun şekilde çizilmesi sürecinde kamu yararı adına kontrol görevini üstlenirken, 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkan torba yasada belirtilen düzenleme ile kontrol süreci dışında bırakılmıştır. Bu durum, kamu yararı lehine yapılan kontrol sürecinin sınırlarını belirgin şekilde daraltmıştır.

İnşaat ruhsatı alınan bir yapının projeye uygun inşasından, yapı denetim/fenni mesul, şantiye şefi ve müteahhitler sorumlu olmalıdır. Belediyeler ise inşaat ruhsatı, temel vizesi, su basman vizesi ve yapı kullanma izin belgesi aşamalarında denetim görevini yerine getirmelidir. Yerel yönetimler, siyasi tercihlerden bağımsız olarak, kişiye özel imtiyazlardan kaçınmalı ve her yurttaşın yasalar karşısında eşit olduğu ilkesine bağlı kalmalıdır.

Mimarlar Odası Denizli Şubesi olarak, ilimizde bulunan dört belediye ile yürüttüğümüz "Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, projelerin yönetmeliklere uygunluğunu kamu lehine kontrol etme görevini üstleniyoruz. Bu protokol, haksız rekabeti önlemenin yanı sıra projelerin ilgili yönetmeliklere uygunluğunun denetlenmesine katkı sağlamaktadır.

Kamu kurumu niteliğinde bir sivil toplum kuruluşu olarak, ruhsat projelerini kamu yararı lehine kontrol etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Önceliğimiz, deprem kuşağında bulunan kentimiz için iş birliği içinde çalışmak ve ilgili kurumların yasal mevzuat çerçevesinde adil bir şekilde uygulama yapmasını sağlamaktır.

Kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor, kentimizin sürdürülebilir kalkınması ve yaşanabilir bir çevre için tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya çağırıyoruz.