dbb babalar

İimek Olağan Toplantısı Yaptı

Denizli’nin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2021 Yılı 1. Olağan toplantısı Vali Yardımcısı Hakkı Ünal’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

  • 29 Ocak 2021 - 17:05
  • 914

Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü V. Hüseyin Başgün, Denizli İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Kurul Başkanı Vali Yardımcısı Hakkı Ünal’ın açılış konuşması ile toplantı başladı. Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık, işgücü piyasası verileriyle İŞKUR’un faaliyetleri hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin, Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne sunduğu proje başvurularının değerlendirilerek Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususu da görüşüldü. Bu kapsamda dört proje İŞKUR Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Kurul onayına sunuldu. Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programların yapılan denetimi sonrası hazırlanan rapor hakkında Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık tarafından kurul üyelerine bilgi verildi. Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Işık; “2020 yılı Faaliyet Raporunun onaylanması", 2020 yılında eğitim planında yer almayan ancak Kurum tarafından açılan kursların eğitim planına dahil edilmesi’’,”2021 yılı Kurs Eğitim Planının onaylanması” ve ‘’İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun organları olan Denetleme ve Yürütme Kurullarının yeniden oluşturulması için Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğüne yetki verilmesi’’ hususlarında Kurul’a teklifte bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü V. Hüseyin Başgün ; Özel alt sınıf öğrencilerine yönelik olarak;

1- Baklan Limak Hüsamettin Tuyji Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde "Kimya Teknolojileri Alanı" "Kimya Laboratuvarı Dalı" açılması, 2- Acıpayam Kelekçi Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde "El Sanatları Teknolojisi Alanı" "Dekoratif El Sanatları Dalı" açılması, 3- Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Muhasebe Finansman Alanı altında "Dış Ticaret Dalı" açılması ile ilgili olarak bir sonraki toplantıya kadar üniversite ve sektörde ihtiyaç analizi yapılıp; yapılacak olan toplantıda değerlendirilmesi, tekliflerini kurul üyelerine sundu. Tekliflerinin görüşülmesi ile devam eden toplantı, Kurul Üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.

pambel babalar