dbb babalar

Denizli Barosu: Anayasal Ve Yasal Değildir

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Emniyet Müdürlüğü’nün ‘ses ve görüntü alınması’ konulu gerekçenin anayasal ve yasal dayanağının bulunmadığını açıkladı.

  • 05 Mayıs 2021 - 10:06
  • 560

Baro Başkanı İlhan şunları söyledi, “T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2021 tarih ve 2021/19 sayılı, “Ses ve görüntü alınması” konulu Genelgesiyle ilgili olarak, Genelgenin anayasal ve yasal dayanağının bulunmadığı, bir idari işlemde bulunması gereken hiçbir unsuru taşımadığı, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, hak arama özgürlüğüne, savunma hakkına, halkın bilgi alma ve gerçekleri öğrenme hakkına, basın özgürlüğüne, haberleşme özgürlüğüne vs aykırı olduğu iddialarıyla, T.C. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhinde, öncelikle yürütmenin durdurulması, yapılacak olan yargılama sonunda da iptal edilmesine karar verilmesi istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır. Tüm kamuoyuna saygılarımızla sunarız.”

pambel babalar