BORÇLU DA ALACAKLI DA MAĞDUR OLMAYACAK

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Ticari ve ekonomik bakımdan işletmelerimizi koruyacak adımları atmaya devam ediyoruz. Yapılan bu düzenleme kapsamında borçlu da alacaklı da mağdur olmayacak” dedi.

  • 11 Haziran 2021 - 20:58
  • Son Güncelleme : 25 Ekim 2022 - 13:16

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını söyledi. Düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin bilgiler paylaşan Milletvekili Şahin Tin; “Alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesini koruyan konkordato kurumunu daha işlevsel hale getiren, zorunlu mali sorumluluk sigortasındaki belirsizliği ortadan kaldıran düzenlemeyi Gazi Meclis’imizin Genel Kurulu’nda kabul ederek yasalaştırdık. Düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

 

BU YASA HEM BORÇLUYU HEM ALACAKLIYI KORUYOR 

 

Satışta, işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısının göz ardı edilemeyeceğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “ Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı halde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak değerlendirilecek ve bu şekilde satışı gerçekleştirilecek. Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması ön görülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek. Ayrıca satış gelirinden rehinli alacaklıya da rehin bedeli kadar ödeme yapılabilecek” dedi. 

 

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ RESEN YAPILACAK 

 

Milletvekili Şahin Tin, yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların bu düzenleme kapsamında cins değişikliği işlemlerinin resen yapılacağını söyledi. Şahin Tin; “Düzenleme kapsamında yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izin harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınabilecek. Yine belediye gelirleri kanuna eklenen madde ile iş yapma kolaylığı sağlamak için süreci hızlandırmak adına bazı inşaat izinleri prosedürlerine bağlı olan harçlar, bedel ve ücretler ile yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilecek” dedi. 

 

HESAPLAMALARDA BELİRSİZLİK GİDERİLİYOR  

 

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında da düzenlemeye gidildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “ Kabul edilen düzenlemeyle, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınması sağlanmış oluyor” dedi. 

 

KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ 

 

Kamulaştırma Kanunu’nda da bir takım değişikliklere gidildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Düzenlemeyle kamulaştırmasız fiili el koyma veya hukuki el atma davalarında, mahkemenin bedel ve tazminat hakkındaki hükmünün icrası, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklar kapsamındaki kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilmesi sağlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri, kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulacak” dedi.