CAN ATALAY’IN TAHLİYESİ İÇİN AVUKATLARDAN BASIN AÇIKLAMASI

Denizli Adliyesi önünde avukatlar Gezi Davası nedeniyle bir yılı aşkın süredir haksız şekilde Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan meslektaşları Can Atalay'ın serbest bırakılması için basın açıklaması düzenledi.

  • 02 Kasım 2023 - 17:35
  • Son Güncelleme : 02 Kasım 2023 - 17:46

Avukatlar adına açıklamayı yapan Av. Bilge İnci, 14.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda, Hatay halkının oyları ve iradesi ile Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması gerekildiğini dile getirdi.

Avukat Bilge İnci açıklamasını şu şekilde gerçekleştirdi:

"Başvurucu Can Atalay’ın 20/07/2023 tarihinde yapmış olduğu bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesince 25/10/2023 tarihinde verilen karar, 27/10/2023 tarihli ve 32352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kararda başvurucunun, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE OYÇOKLUĞUYLA, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE OYÇOKLUĞUYLA, karar verilmiştir.

Anayasa mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından sürüncemede bırakılması ve hatta dosyayı Yargıtay’a göndermesi hukuka aykırıdır. Anayasa’nın 153. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

Her türlü hukuka aykırı uygulamayı “milli irade” bohçasına sokarak kendince meşruiyet zemini yaratan siyasi iktidarın, “milli iradenin” temeli olarak gördüğü seçim sandığına ve o sandıktan çıkan iradeye saygı duymaması, açıkça halk iradesinin gasp edilmesi, Hatay halkının iradesinin yok sayılmasıdır.

Halihazırda milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay, seçmenlerinin iradesini parlamentoda temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesi olan Hatay için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır. Yerel mahkeme ya da Yargıtay, eninde sonunda Anayasa Mahkemesi kararını uygulamakla yükümlüdür. 

Tarafsız ve bağımsız olması gereken yargı kendi meşruiyetini sorgulatacak hukuksuzluklardan derhal dönmelidir! 

Meslektaşımızın esaretine derhal son verin! "